Omega-3 vetzuren: DHA en EPA

Hoewel DHA en EPA allebei vetzuren zijn uit de omega-3 familie, hebben ze een aantal compleet verschillende functies in het lichaam. DHA omega-3 draagt bij aan de ontwikkeling van het brein en het zenuwstelsel terwijl EPA een grote rol speelt in het immuunsysteem en processen die te maken hebben met hormonen. We kunnen stellen dat DHA meer bijdraagt aan het functioneren van het lichaam en dat EPA een regulerende functie heeft.
Een ander belangrijk verschil is dat DHA anders is opgebouwd dan EPA waardoor DHA makkelijker in het lichaam is op te nemen dan EPA. DHA is na het innemen van de betreffende stof in voeding of supplementen (de viszuren worden namelijk niet door het lichaam zelf gemaakt) voor het lichaam bijna direct te absorberen.
Tot slot leidt het ontbreken van de zuren elk tot een ander mankement in het lichaam. Het ontbreken van EPA kan leiden tot een droge huid en een lusteloos gevoel. Het ontbreken van DHA kan vooral vervelende gevolgen hebben voor een kind in de groei.

Read full story · Comments { 0 }

De vele voordelen van visolie

Visolie is een goede bron voor het verkrijgen van de omega-3 vetzuren EPA en DHA. Deze stoffen worden niet door het lichaam aangemaakt en moeten door middel van voeding of supplementen worden opgenomen. Bij veel mensen gaat de voorkeur uit naar het eten van de aangeraden twee keer vis per week. Wat echter niet vergeten moet worden is dat visolie van de organische gifstoffen en kwik is gefilterd in tegenstelling tot die twee keer vis per week.

Nog een belangrijk voordeel van het nemen van dagelijkse visolie is dat het een belangrijke bijdrage kan leveren aan de gezondheid. Zo heeft onderzoek aangetoond dat dagelijkse inname van visolie een positieve bijdragen kan leveren aan de breinfunctie, de doorstroming van het bloed in het lichaam en het verdringen van lichaamsvreemde cellen. Indirect kan visolie dus bijdragen aan bescherming van het lichaam tegen ziektes.

Read full story · Comments { 0 }

Visolie voor een goed geheugen

Een groot deel van het brein bestaat uit DHA vetzuur. DHA speelt hierbij een belangrijke rol in de structuur en het functioneren van het brein. Een recent onderzoek heeft aangetoond dat het onvoldoende opnemen van het omega-3 vetzuur DHA invloed heeft op de breinfunctie en met name het geheugen.
Na de dagelijkse inname van visolie was een duidelijke verbetering te zien in het geheugen en de snelheid van het geheugen. De mannen in het onderzoek hadden een verbetering in de snelheid van het geheugen met maarliefst 15%. Bij de vrouwen bedroeg de toename van de snelheid 7%. Sommige onderzoekers geloven zelf dat dit onderzoek het begin is van het behandelen van symptomen van dementie of zelfs het voorkomen van dementie.

Read full story · Comments { 0 }

Visolie helpt bij ADHD

De stoffen DHA en EPA afkomstig uit de omega-3 familie dragen bij aan de ontwikkeling van de hersenen van het kind. De kans op een ontwikkelingsstoornis zouden volgens onderzoek kunnen worden vergroot als men onvoldoende omega-3 opneemt uit de voeding tijdens deze ontwikkeling. 

Onderzoekers stellen dat het voedingspatroon over de jaren zo is verandert dat er teveel omega-6 en te weinig omega-3 wordt opgenomen. Een ongelijke verhouding in deze twee stoffen zou een onvoldoende aanmaak van de stof EPA veroorzaken. De stof EPA draagt bij aan een verandering in de celmembranen van zenuwcellen. De prikkels tussen de verschillende zenuwcellen worden door verandering van het celmembraan minder heftig. Op deze manier nemen symptomen van ADHD af.
Natuurlijk draagt visolie niet bij aan de behandeling van ADHD. Het is immers een genetische stoornis, maar het kan wel bijdragen aan de vermindering van symptomen zoals impulsiviteit, hyperactiviteit en concentratieproblemen.

Read full story · Comments { 0 }

Gezond hart met visolie

Sinds 2004 staat een bepaalde soort visolie geregistreerd als medicijn. Ook wordt er al dertig jaar onderzoek gedaan naar het effect van visolie op hart- en vaatziekten. Er is aangetoond dat een kleine hoeveelheid visolie per dag de hoeveelheid sterfte als gevolg van een hartinfarct of hartstilstand is afgenomen.

Het niet ritmisch kloppen van het hart bij een hartinfarct kan tot gevolg hebben dat er bloedproppen ontstaan. Bloedproppen in het lichaam kan weer leiden tot een herseninfarct. Men heeft bevonden dat een tekort aan omega-3 kan bijdragen aan een grotere kans op de voorheen genoemde hartkwaal. Visolie heeft een positieve invloed op de natrium- en calciumkanalen die het hartritme sturen. Ook zou visolie bij dragen aan verdunning van het bloed waarbij bloedproppen worden voorkomen en het voorkomen en remmen van ontstekingen die ook kunnen bijdragen aan verstopte bloedvaten.

Read full story · Comments { 0 }

Voordelen visolie bij zwangerschap

Visolie kan voor, gedurende en na de zwangerschap een belangrijke rol spelen. De stof DHA en EPA in omega-3 speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de hersenen van het .Het ontwikkelen van de hersenen bij de baby begint al in een heel vroeg stadium van de zwangerschap. Het voortijdig slikken van visolie kan deze ontwikkeling bevorderen. Tijdens de laatste maanden van de zwangerschap zet deze groei flink door en ook aan de ontwikkeling van de ogen van het kind kan de visolie bijdragen. Tot slot kan het na de zwangerschap van belang zijn dat de gezondheid van het kind behouden blijft.

Visolie draagt niet alleen bij aan de gezondheid van het kind, maar ook voor de moeder die tijdens de zwangerschap haar DHA op peil houdt ook nadat het kind een deel van de DHA van de moeder onttrekt. Ook zou visolie na de zwangerschap kunnen bijdragen aan een stabiele gemoedstoestand van de moeder. Post-natale depressies na de zwangerschap zouden volgens onderzoek veroorzaakt worden door een te lage DHA-waarde in het lichaam van de zwangere vrouw.

Read full story · Comments { 0 }

Vetpercentage verlagen met visolie

Visolie heeft meerdere positieve effecten op verschillende gezondheidsvlakken waaronder het verkleinen van hart gerelateerde klachten. Bij testen die gedaan zijn is ook onderzocht of visolie kan helpen bij het verlagen van het vetpercentage.

De uitkomsten van de verschillende onderzoeken verschillen van elkaar. Maar er zijn geen significante verschillen waargenomen bij groepen die visolie kregen of een placebo. Medline Plus heeft een studie gedaan waarbij 6 gram visolie per dag ingenomen moest worden. Daarbij kwam naar voren dat mensen die sporten wel een verbetering waarnamen wat betreft gewichtverlies maar het is niet bekend of dit hetzelfde geweest zou zijn als deze mensen niet visolie hadden genomen.

Het vetpercentage verlagen met visolie capsules zou dus per persoon kunnen verschillen. Dat de proefpersonen uit de testen een lager triglyceride niveau hadden, een verbeterde HDL waarde en goede cholesterol levels kan wel toegeschreven worden als een positieve werking van de visolie.

Read full story · Comments { 0 }

Afmetingen visolie capsules

Zoals hierboven reeds geschreven zijn er verschillende doseringen/inhouden van visolie capsules. Hierin in de inhoud van 1000 mg het meest gewenst vanwege de hoge dosering visolie in de capsule. Meest voorkomende capsule is de doorzichtige capsule. Omdat de gelcapsule met daarin visolie glad is (zeker als deze in de mond met speeksel/water komt) is het innemen vaak geen probleem.

Read full story · Comments { 0 }

Andere vormen dan visolie capsules

Naast visolie capsules bestaat er ook visolie in de vorm van vloeibare visolie. Deze wordt aangeboden in verpakkingen van 500ml of 1000ml. De inhoud van de visolie is bijna gelijk aan die van visolie capsules met het verschil dat er toevoegingen gedaan zijn om de smaak en geur van de visolie te maskeren. Hiervoor zijn maar enkele smaken geschikt omdat je anders heel veel smaakstof moet toevoegen. De smaken die hiervoor gebruikt worden zijn Lemon, Orange of Mint. Wat de lekkerste smaak is, is persoonlijk.

Read full story · Comments { 0 }

Visolie in capsules

Visolie capsules zijn nagenoeg altijd gelcapsules. Er zijn ook wel normale capsules (gelatine of vegetarische) met daarin gedroogde visolie. Echter is de inhoud aan visolie dan erg laag en daarom niet interessant. De gelcapsules zijn ook het meest gebruikt. Groot voordeel van gelcapsules is dat deze altijd glad zijn (en dus makkelijk door te slikken). Ander voordeel is dat je niet de geur en smaak van visolie hoeft te maskeren bij het inslikken.

Read full story · Comments { 0 }