Visolie en voedselveiligheid

Visolie wordt gewonnen uit vis dat of gekweekt is of afkomstig uit vangst uit open wateren. Vissen eten voedsel dat beschikbaar is waar ze op dat moment aanwezig zijn. In dat voedsel kunnen verontreinigen zitten die vervolgens (deels) in de visolie vangst terecht kunnen komen. Afhankelijk van de verontreiniging en de hoeveelheid vis die wij consumeren kan dit de kans op ziektes vergroten. Daarom is voedselveiligheid een belangrijk onderwerp waar wij als wereldbevolking goed mee om moeten gaan.

Bedrijven die vis verwerken tot visolie moeten voldoen aan veiligheidsnormen. Hierin staat duidelijk beschreven welke stappen doorlopen moeten worden om ervoor te zorgen dat de visolie voedselveilig is. Ieder bedrijf dat voeding, voedsel of voedingssupplementen verwerkt of verkoopt aan de consument is onderdeel van de keten. Iedereen in de keten moet op verschillende vlakken de veiligheid in de gaten houden.

Het hebben van een voedselveiligheidsplan is hierbij een vereiste door de Nederlandse regel- wetgeving. Het is de NVWA in Nederland die hierop controle uitoefent. In een voedselveiligheidsplan laat je als bedrijf zien welke stappen jij neemt om verontreiniging in elke vorm te voorkomen, en hoe je dit controleert en vastlegt. Iemand die supplementen verkoopt met visolie onder eigen merk, zal ook aan deze eis moeten voldoen. Veelal volstaat een keuring van het voedingssupplement (eindproduct) bij een onafhankelijk lab. In het voedselveiligheidsplan staat onder andere een GIRA (gevaren inventarisatie risico analyse) waarin staat waarop visolie getest moet worden.

Visolie is voor voeding een vet en verontreiniging zoals PCB’s / dioxine is dan een risico waar goed op gelet moet worden. Dit omdat deze (vooral bij langdurige inname) op lange termijn erg schadelijk voor de mens kunnen zijn.